1. بی تا قره خانی , بهزاد کاردان , مهدی صالحی , مرتضی منصوری , بررسی دقت الگوریتم های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم های غیرخطی SVR و CART در پیش بینی مدیریت سود , پژوهش های حسابداری مالی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۷۷-۹۵
  2. فرشته عارفی , رضا حصارزاده , بهزاد کاردان , بررسی رابطه شادی فردی و خوش بینی با انتخاب محافظه کارانه و متهورانه حسابداری , حسابداری مالی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۵۹-۸۲
  3. بهزاد کاردان , محمدحسین ودیعی نوقابی , محبوبه فاطمی , تحلیل رابطه جو اخلاقی و نوآوری از طریق متغیر واسطه گر خلاقیت , پژوهش های اخلاقی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۴۵-۱۵۹
  4. بهزاد کاردان , مهدی صالحی , حسین کلاته , رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی , پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۱۱-۱۲۵
  5. بهزاد کاردان , محمود لاری دشت بیاض , مرتضی منصوری , بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها , دانش حسابداری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۹۱-۱۱۱
  6. بهزاد کاردان , محمدحسین ودیعی نوقابی , امین رستمی , کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی , چشم انداز مدیریت صنعتی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۱۹-۱۴۱
  7. محمدرضا عباس زاده , مصطفی کاظمی , بهزاد کاردان , بهاره حقیقی طلب , بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها , بورس اوراق بهادار , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۷۹-۱۰۱
  8. بهزاد کاردان , سمیه خلیلیان موحد , بررسی اثر عوامل ریسک بر صرف ریسک سهام عادی , دانش حسابداری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۵۳-۷۴