1. بهزاد کاردان , الهه میرزایی راد , موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار , سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
  2. بهزاد کاردان , سمّیه نجیب زادگان , مرتضی منصوری , بررسی رابطه چسبندگی هزینه ها و دقت سود هر سهم پیش‌بینی‌شده در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران , سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
  3. بهزاد کاردان , مهدی لشکری مقیم آباد , احسان میر مصطفایی , امیر متحدین , بررسی رابطه بین تغییرات ترکیب ترازنامه با سودغیرمنتظره و باقیمانده عمر مفید دارایی‌های شرکت در چارچوب تئوری اطلاعات , سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
  4. مهدی مرادی , بهزاد کاردان , مهدی امیدفر , صدف پاسبان روزبهانی , رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از تجدیدارائه‌های حسابداری , سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
  5. بهزاد کاردان , سمیه سیمابی , تحلیل عوامل موثر بر مدل خطر حسابرسی با استفاده از تکنیک دمیتل , سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
  6. بهزاد کاردان , سمانه محمدی , بررسی میزان تحقق بازده سهامداران از سرمایه گذاری در سهام شرکت های با P/E بالا , یازدهمین همایش سراسری حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  7. بهزاد کاردان , بهزاد بیگی , تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , یازدهمین همایش سراسری حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
  8. بهزاد کاردان , آرش خیرخواه , بررسی و آزمون فرضیه ارزیابی اشتباه( misvaluation hypothesis )در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , دهمین همایش ملی حسابداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۳